Bläster & blästerutrustning för ditt fordon

Användning av bläster är effektivt för dig som vill rengöra eller ytbehandla olika delar av ditt fordon. Beroende på typ av ändamål så finns olika typer av blästerutrustning och blästermaskiner som du enkelt kan använda själv. Här nedan hjälper vi dig att förstå vad bläster är och vilken blästerutrustning du kan använda till ditt fordon.

Läs mer

Så fungerar bläster & blästring

Med hjälp av olika bläster kan du enkelt avlägsna orenheter, rost och andra beläggningar från olika typer av ytor på ditt fordon. Blästring är en form av rengöringsmetod som används för ytor som man vanligtvis inte når med andra verktyg. För att blästra så krävs olika blästermaskiner, främst en blästerpistol. Den används för att spruta fasta partiklar i en hög fart på den yta som ska behandlas. Det hårda trycket och partiklarna från blästerpistolen gör att det du vill ska behandlas försvinner från ytan. Du kan använda olika typer av bläster beroende på vilken metod du ska använda. Fördjupa dig mer genom att läsa denna artikel.

Blästerutrustning

Beroende på vad du vill behandla så finns olika typer av bläster och blästerutrustning. Backmanblast.se är Nordens största företag inom blästerutrustning och de hjälper dig att hitta rätt bland alla blästermaskiner som passar just ditt behov, oavsett om du är privatperson eller företagare. Det kan ibland vara svårt att veta exakt vilken metod och blästerutrustning som ska användas för olika slags ytor. Det kan därför vara en bra idé att ta kontakt med specialister för tips och råd innan du ger dig in i bläster-världen.

Blästerutrustning för fordon

Att använda bläster är effektivt om du vill avlägsna orenheter, rost och andra partiklar från bilens underrede eller fälgar. Men det kan även användas som en form av förbehandling inför lackning av karossen eller andra bildelar. Beroende på vad du vill blästra så krävs olika typer av blästerutrustning och blästermaskiner. Här nedan kommer förslag på vanligt förekommande blästerutrustning för just fordon.

Blästertank


En blästertank används för mellanstora blästringsarbeten till t.ex. fälgar och andra mindre bildelar. När man köper en blästertank så ingår oftast en blästerpistol, det enda du behöver köpa till är ett blästermedel beroende på vilken metod du ska använda. Att använda denna sorts blästerutrustning är bra för dig som håller på med små till medelstora projekt hemma. Är du intresserad av att investera i en blästertank kan du besöka pricerunner.se för att jämföra priser och hitta den som passar dig bäst.

Blästerhall


En blästerhall är till för större projekt och används ofta för t.ex. hela karosser, då syftet med en blästerhall är att ytbehandla större svetsade och gjutna produkter. Om du är en person som arbetar mycket med blästring, eller arbetar på en verkstad och behöver investera i en stor utrustning, så är en blästerhall ett bra alternativ. Hos backmanblast.se kan du läsa mer om vad en blästerhall är och hur de fungerar. De erbjuder även blästerhall-service för dig som är i behov av det, samt reservdelar om du har en blästerhall hemma.

Fler exempel på blästerutrustning


Det finns en mängd andra utrustningar som kan vara bra att ha koll på. Här är några andra förslag på olika slags blästerutrustning.

  • Blästerpistol
  • Blästerskåp
  • Munstycken
  • Blästermedel
  • Personlig skyddsutrustning

Är du i tankarna att införskaffa dig blästerutrustning eller starta egen verksamhet? Var då noggrann med att läsa regler kring hantering av en blästringsverksamhet så att du vet vad som gäller.

Vanliga metoder av bläster för fordon

Det finns en mängd olika metoder för blästring, allt beroende på syftet och vad du vill åtgärda. Här nedan listas de två vanligaste metoderna för just blästring av fordon.

Shot peening / Kulbombning


Shot peening, även kallat kulbombning är en metod för bläster som syftar på att förstärka en viss yta på en produkt. När man använder sig av shot peening så skjuts stålkulor mot ytan man vill behandla, t.ex. en kaross. På så sätt skapas en tryckspänning som gör att ytan förstärks. Hos backmanblast.se kan du läsa mer om Shot peening/kulbombning och varför tryckspänning fungerar bra. De erbjuder även slunghjulsmaskiner och andra blästermaskiner som är anpassade efter metoderna shot peening/kulbombning.

Sodablästring


Sodablästring är en metod som passar dig som vill få bort färg, orenheter eller rost från ytor som lätt utsätts för olika skador. Det är en metod som främst passar till bilar och andra fordon. Med hjälp av sodablästring kan man behandla fordonets plåt på ett enkelt och skonsamt sätt som gör att ytorna blir som nya igen. Till denna metod så använder man sig av en typ av bläster som går att jämföra med bikarbonat, då det fräter bort de orenheter och annat som ska behandlas. Om du vill veta mer om sodabläster kan du läsa denna artikel.

Andra vanliga blästermetoder


Här nedan listas andra vanliga blästermetoder som kan vara bra att kika lite närmare på:

  • Vakuumblästring – Vanlig metod för mindre ytor
  • Våtblästring – En metod fri från damm & andra partiklar
  • Torrisblästring – Används främst till sten & tegel
  • Vattenblästring – Ger en polerande effekt
  • Glasblästring – Bra metod för t.ex. fälgar och rostfria ytor.

Viktigt med personlig blästerutrustning

Om du är i tankarna att införskaffa dig bläster och blästerutrustning så finns vissa saker som är bra att tänka på. Ska du utföra blästring hemma så krävs det personlig skyddsutrustning som andningsskydd, samt skydd för ögon och öron. Detta är viktigt så att du inte drabbas av sjukdomar eller problem som kan uppkomma gaser och partiklar från blästringen. Lycka till med din blästring!